Библейски речник корист

Библейски речник - Избрете по първа буква:

корист

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
корист
Плячка, грабеж взет по време на война. Грабеж. Давид позволяваше на всички войници влезли в бой или не, да взимат дял от

корист

ите - 1Цар. 30:21-35. Още от най-ранните времена, част от грабежа се отделял за Бога - Бит. 14:20; и в Мойсеевите закони има постановление за това - Чис. 31:26-47; 1Лет. 26:27.

0 гласа
Библейски
Речник
корист