Библейски речник корал

Библейски речник - Избрете по първа буква:

корал

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
корал

Корал

ът е едно твърдо, варово, морско растение; правят го милиони насекоми. То прилича на стъблото на някое растение, и често бива разклонено.

Корал

ът е черен, бял или червен. Най-много се цени червеният

корал

. Йов и Езекил причисляват

корал

ите към числото на скъпоценните камъни.

Корал

ите изобилстват в Червено море. За "Безценните камъни" - Пр. 3:15, 8:11, 20:15, 31:10, се смята от мнозина, че са

корал

ови украшения. |

0 гласа
Библейски
Речник
корал