Библейски речник кораб

Библейски речник - Избрете по първа буква:

кораб

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
кораб
Древните

кораб

и, в сравнение с днешните, са били много несъвършени. Мореплавателите са плавали покрай бреговете, от нос (част от сушата вдадена в морето) до нос, като нощували, ако е било възможно, в пристанищата; и когато са изгубвали от очи сушата, те вместо компас и квадрант, които тогава не са били още известни, са се управлявали по слънцето и някои звезди. Даже по времето на апостол Павел,

кораб

и на път от Палестина за Италия, са презимували някъде из пътя - Д.А. 27:12, 28:11.

Кораб

ите в старо време са били малки; големи рядко е имало. Много пъти те са били украсявани по носът и задната част. Знакът, по който един

кораб

се е разпознавал, е бил понякога изображение на божеството под чието покровителство е бил

кораб

а. Старите

кораб

и са се движили посредством теглене на весла, наредени на няколко реда, или чрез опънати платна. През време на война, военния

кораб

се е опитвал да пробие и потопи противника си. Финикийците са били прочути с

кораб

ите си и с обширната си търговия, както това се вижда от описанието на Езекил - Ез. 27гл., и от други древни писатели. Въпреки, че Йопа (Яфа) и Кесария са били еврейски пристанища - 2Лет. 2:16; Й-а 1:3, евреите на са били моряци; за външната си търговия наемали финикийци - 3Цар. 9:26, 10:22, 22:49,50. Живописното описание на пътешествието и

кораб

окрушението на апостол Павел - Д.А. 27гл., ни открива много особености на древното

кораб

оплаване. За "Тарсийските

кораб

и" - виж Тарсис.

0 гласа
Библейски
Речник
кораб