Библейски речник китара

Библейски речник - Избрете по първа буква:

китара

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
китара
Най-старият и най-обикновения музикален инструмент на старите юдеи. Тя е била лека, и се употребявала за увеселение и на свещени и на светски тържества. Изобретена от Ювал - Бит. 4:21, 31:27; 1Лет. 16:5, 25:1-5; Пс. 81:2. Давид е бил много вещ в свирене с

китара

- 1Цар. 16:16,23, 18:10. Музикалният инструмент, който много е приличал на днешната

китара

, юдеите наричали псалтир - Пс. 57:8, 81:2, 92:3, 108:2. Псалтирът е бил триъгълен, и струните му са били от седем до дванадесет - Пс. 33:2, 144:9. На малките псалтири свирили с ръка, а на големите с железце. Юдеите имали и други струнни инструменти, но сега почти нищо не се знае за тях.

0 гласа
Библейски
Речник
китара