Библейски речник кир

Библейски речник - Избрете по първа буква:

кир

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
кир
I. Един силен Моавски град, наричан още

Кир

-аресет, и

Кир

-арес - Ис. 15:1, 16:7,11; Ер. 48:31. Той бе веднъж почти разрушен от Йорам, израилевия цар - 4Цар. 3:25. Сегашното му име е Керак, наброява около триста къщи, и е разположен на една стръмна могила в горната част на един дол, който се простира от морето до петнадесет мили в Моавските планини.
II. Мястото където Теглат-феласар пресели пленените от Дамаск - 4Цар. 16:9. Вярва се, че това място е било близо до река Кур или

Кир

, на северо-изток от Армения. Кур тече юго-източно, сбира се с Арас, и се втича в Каспийско море.
III. Син на Камбиз - Персийския цар, и на Мандана, дъщеря на Астиага - Мидийския цар.

Кир

помогнал на вуйчо си Киаксар (известен в Библията с името Дарий Мидянина) да завладее Мала Азия, и после със съединените си сили превзели Вавилон и нахлули в Асирийската империя.

Кир

се оженил за братовчедка си - дъщеря Киаксарова, и по този начин наследил и двете корони, и Персийската и Мидийската. Идването на

Кир

е било предсказано и от пророк Исая - Ис. 44:28, 45:1-7. И наистина,

Кир

освободил юдеите - 2Лет. 36:22,23. Даниил е благоденствувал във времето на

Кир

- Дан. 6:28.

0 гласа
Библейски
Речник
кир
Последно търсено в речника