Библейски речник кимион

Библейски речник - Избрете по първа буква:

кимион

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
кимион
Едно растение. Семето му дава едно благовонно масло, което е топло и възбудително - Ис. 28:25-27. Христос изобличава книжниците и фарисеите, че давали десетък от гйозума, копъра и

кимион

а, а пренебрегвали по-важните неща на закона - правосъдието, милостта и вярата - Мт. 23:23.

0 гласа
Библейски
Речник
кимион