Библейски речник квас

Библейски речник - Избрете по първа буква:

квас

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
квас
На евреите бе забранено да ядат

квас

но през седемте дни на Пасхата, за спомен на онова, което сториха прадедите им когато излязоха от Египет, тъй като те бяха принудени да месят набързо без

квас

ен хляб, и по-скоро да бягат - Из. 12:15,19. Те много се грижеха да махнат от къщите си

квас

а преди да започне празника - 1Кор. 5:6. Господ забрани да му се прави приношение

квас

но или медено - Лев. 2:11. Преобразителното действие на

квас

а се употребява за пояснение на влиянието върху обществото, което упражняват очистителните начала на евангелието, или кривите учения на развратени човеци - Мт. 13:33, 16:6-12; 1Кор. 5:6-8.

0 гласа
Библейски
Речник
квас