Библейски речник кана

Библейски речник - Избрете по първа буква:

кана

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
кана
I. Един поток, който делеше земята на ефремците от земята на Манасийното племе, и се втичаше в Средиземно море на север от Йопа - И.Н. 16:8.
II. Град на Асировото племе, близо до Тир - И.Н. 19:24,28.
III. Родното място на Натанаил. Градът, в който нашия Господ направи първото си чудо, и от който наскоро след това изпрати едно чудесно изцеление на сина на един царски чиновник в Капернаум - Йн. 2:1-11, 4:46-54, 21:2. Той се наричал

Кана

Галилейска, и бил около 7 мили на север от Назарет. Днес

Кана

е в развалини.

0 гласа
Библейски
Речник
кана