Библейски речник иносказание

Библейски речник - Избрете по първа буква:

иносказание

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
иносказание
Един преносен начин на изразяване, в който се употребяват думи, буквално принадлежащи на едно нещо, за да изразят друго. Такива са словото на Натан към Давид - 2Цар. 12:1-14; Пс. 80, и притчата за сеяча на нашия Господа - Лк. 8:5-15. Израза "и това е

иносказание

" - Гал. 4:24, значи че събитията в живота на Исаак и Исмаил, споменати в предните стихове, са били преносно употребени.

0 гласа
Библейски
Речник
иносказание