Библейски речник злато

Библейски речник - Избрете по първа буква:

злато

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
злато
В старите времена,

злато

са изваждали в Офир - Йов 28:16, във Фаруим - 2Лет. 3:6, в Шева и Раама - Ез. 27:22. Йов споменава за различни видове

злато

- Йов 22:24, 28:15-19. Авраам бил много богат със

злато

, и още тогава от

злато

правили женски украшения - Бит. 13:2, 24:22,35. В Св. Писание, на много места се споменава за златния метал; и старите юдеи го употребявали чист или смесен за много цели. Ковчегът на завета, бил обкован с чисто

злато

. От чисто

злато

, са били и очистилището, съдовете на скинията, Соломоновите паници, и др.

0 гласа
Библейски
Речник
злато