Библейски речник земя

Библейски речник - Избрете по първа буква:

земя

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
земя
Както на български, така също и на еврейски и гръцки, думата

земя

има две значения: тя обозначава цялото земно кълбо, или само една част от него. Само от смисъла на дадено изречение, можем да разберем, с кое от двете значения е употребена думата. Така в Мт. 27:45, "цялата

земя

", може да се разбира, по цялата онази

земя

, или буквално по цялата

земя

. В един нравствен смисъл, земен или световен, е противоположен на небесен, духовен, свят - Йн. 3:31; Як. 3:15; 1Кор. 15:47; Кол. 3:2. "Долните земни страни" или "дълбочините на

земя

та", означава светът на мъртвите - Пс. 63:9; Ис. 44:23.

0 гласа
Библейски
Речник
земя