Библейски речник заем

Библейски речник - Избрете по първа буква:

заем

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
заем
Господ, като притежател на земята дадена на евреите, изискваше от тях, като едно условие за употребяването й, да дават на

заем

щедро на бедните си братя. Ако се вземеше залог за един

заем

, то трябваше да стане съобразно с милостни узаконения - Из. 22:25,27; Вт. 15:1-11, 23:19,20, 24:6,10-13,17. Тази Моисеева наредба, трябва и днес да се приеме, като основен камък в нашите закони за имот; и никой, който вярва в Бога, не бива да се отнася със сиромахът като господар, но само като настойник на Господаря, и да употребява имота му както се изисква от него. В този дух, нашия Спасител заповяда да даваме на

заем

, даже на враговете си, и без да се надяваме да ни се върне назад - Лк. 6:34,35.Банков термин: предоставена от

заем

одателя на

заем

оискателя договорена сума или вещ за определен срок от време срещу лихва.

Заем

ите могат да се реализират под формата на менителници, записи на заповед и други търговски ефекти, които имат характер на ценни книжа.

0 гласа
Библейски
Речник
заем
Последно търсено в речника