Библейски речник завет

Библейски речник - Избрете по първа буква:

завет

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
завет
Когато се сключва

Завет

между Бога и човека, явно е че договорът не се основава върху взаимни права, както между хората, но че Бог се обещава само от благата си воля - Ис. 59:21; Ер. 31:33,34; Гал. 3:15-18. Първият си

завет

с евреите, Господ направил, когато избрал Авраам, заедно с потомството му за свой народ. Едно тържествено повторение на този

завет

, се е извършило на Синай, когато израилтяните приеха от Бога закона. "Новият

Завет

", който се потвърди с кръвта на Христос, включва всичките онези, които вярват в Христа, и които са се възродили - Гал. 4:24; Евр. 7:22, 8:6-13, 9:15-23, 12:24. Божиите

завет

и, са се потвърждавали с приношението на жертва, за де се покаже, че без жертвоприношение, човекът не може да приеме спасението си от Бога - Бит. 15:1-18; Из. 24:6-8; Евр. 9:6. От време на време, Господ е установявал особени

завет

и и с някои благочестиви лица, но всеки такъв

завет

е бил частен. Такъв

Завет

, Бог сключи с Ной, с Авраам, с Давид - Бит. 9:8,9, 17:4,5; Пс. 89:3,4, и др., когато им дал вяра в бъдещия Месия - Рим. 3:25; Евр. 9:15.
Когато си говорим, ние въобще казваме Стар и Нов

Завет

, т.е.

завет

ът на Бога с Авраам и с потомците му, и

завет

ът му с вярващите чрез Исус Христос, защото тези общи

завет

и включват всички други. Най-тържествен и най-съвършен, е

завет

а на Бога с хората, сключен чрез Исус Христос, който ще пребъде во веки веков. Божият Син е поръчител на този

завет

; той е потвърден с неговата кръв; целта и предопределението му, е да се придобие вечен живот за вярващите.
Богословите употребяват фразата: "

Завет

на дела", за да означат договора преди грехопадението, чрез който Бог обеща на хората вечен живот, с условието на покорност - Ос. 6:7; Рим 3:27; Гал. 2:19. Те употребяват също израза "

завет

на благодатта или на спасението", за да означат Божието определение, чрез което Бог прощава на грешниците, и ги спасява чрез смъртта на Сина.

Завет

, в Св. Писание, обикновено означава договор, а не завещание - Мт. 26:28. Обаче двете значения се препокриват в Евр. 9:16,17. Павел говори за Новия

Завет

, в кръвта на Изкупителя; и нарича закона Стар

Завет

, а евангелието Нов

Завет

- 1Кор. 11:25; 2Кор. 3:6,14; Евр. 7:22, 12:24. Библия.

0 гласа
Библейски
Речник
завет