Библейски речник жупел

Библейски речник - Избрете по първа буква:

жупел

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
жупел
Бързо запалимо минерално вещество, което гори със силна задушителна миризма. Содом и съседните градове в полето са погубени "с огън и

жупел

" - Бит. 19:24. Това ужасно събитие се употребява често в Писанието, като знак на Божието наказание върху нечестивите в този или бъдещия свят - Йов 18:15; Пс. 11:6; Ис. 30:33, 34:9; Отк. 21:8.

0 гласа
Библейски
Речник
жупел