Библейски речник жлеб

Библейски речник - Избрете по първа буква:

жлеб

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
жлеб
Линът, в който се тъпче гроздето, и от който се истака виното. Често

жлеб

ът е изкопан трап в земята. Една от притчите започва така: стопанинът изкопа в лозето

жлеб

- Мт. 21:33. и Пр. 3:10; Й-л 3:13; Аг. 2:16. Вино. |

0 гласа
Библейски
Речник
жлеб