Библейски речник живот

Библейски речник - Избрете по първа буква:

живот

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
живот

Живот

ът в Св. Писание е представен или като естествен - Бит. 3:17, или като духовен - Рим. 8:6, или вечен - свято и блажено безсмъртие - Йн. 3:36; Рим. 6:23. Христос е Създателят на естествения

живот

- Кол. 1:16, както и на духовния и вечния

живот

- Йн. 14:6, 6:47. Той душата си полага, за да купи

живот

а, и даром го дава на людете си - Йн. 10:11,28. Той е източникът на духовния им

живот

на земята - Гал. 2:20; ще ги възкреси в последния ден, и ще ги направи вечни участници на своя си

живот

- Йн. 11:25, 14:19.

0 гласа
Библейски
Речник
живот
Последно търсено в речника