Библейски речник жерав

Библейски речник - Избрете по първа буква:

жерав

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
жерав
В Ис. 38:14 и Ер. 8:7, се говори за една птица, която може да е Нумидийския

жерав

. Той е около три крака дълъг, перушината му е сиво-синя и зад очите му има по една китка от бели пера. "Както

жерав

, както ластовица, така крещях" - Ис. 38:14. Колко хубаво е сравнението в Еремия между умиращия верник и птиците, които отлитат, за да се преселят далеч в някой по-подходящ климат! Те се бавят в добре познатите им места, но едно природно чувство ги подтиква да летят. |

0 гласа
Библейски
Речник
жерав
Последно търсено в речника