Библейски речник желязо

Библейски речник - Избрете по първа буква:

желязо

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
желязо

Желязо

то е известно на първите хора - Бит. 4:22. Мойсей също споменава за него. Той прави сравнение между робството на израилтяните в Египет и желязна пещ, или пещ за топене на

желязо

, и споменава за железни руди в Ханаан - Вт. 3:11, 4:20, 8:9. Много различни сечива и инструменти са правени в древни дни от

желязо

. Големи количества

желязо

са приготвени за направата на храма - 1Лет. 29:2,7. "

Желязо

" се употребява преносно за да означи и поясни робството, силата, упорството, великодушието и страданията - Вт. 28:48; Йов 40:18; Ис. 48:4; Ер. 1:18; Ез. 22:18, 20гл.; Дан. 2:33. "

Желязо

остри

желязо

, и човек остри лицето на приятеля си" - Пр. 27:17, говори премъдрия Соломон; а това ще рече, че когато сме пред лицето на приятел ние имаме повече увереност и упование. Господ плаши непризнателните и вероломните, че ще направи небето от мед и земята от

желязо

, т. е. че ще направи земята пуста и ще пресуши дъждовете. Железните колесници са колесници въоръжени с железни копия и коси. Колесници.

0 гласа
Библейски
Речник
желязо
Последно търсено в речника