Библейски речник жаба

Библейски речник - Избрете по първа буква:

жаба

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
жаба
Едно добре познато земноводно животно, прочуто като една от десетте Египетски язви - Из. 8:1-14. Според Св. Писания магьосниците, с баенията си извели и те жаби по Египетската земя, но понеже те не могат да изпъдят жабите, то явно е, че и появяването на жаби чрез тях е само привидно. Жабите изведени от Мойсей навлизат навсякъде: в леглата на египтяните, в пещите им, и навред по къщите им.

0 гласа
Библейски
Речник
жаба
Последно търсено в речника