Библейски речник елха

Библейски речник - Избрете по първа буква:

елха

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
елха
Едно вечнозелено, прекрасно на глед дърво, високо и с гъсти листа. Еврейското название на това дърво е Кипарис.

Елха

та в древността се е употребявала за строене на кораби - Ез. 27:5, на музикални инструменти - 2Цар. 6:5, за направа на греди и салове - 3Цар. 5:8,10, 9:11; П.П. 1:7.

0 гласа
Библейски
Речник
елха