Библейски речник елен

Библейски речник - Избрете по първа буква:

елен

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
елен
Животно от рода на сърните, отличаващо се със стройно и благообразно тяло. Женският

елен

няма рога. В Бит. 49:21, Нефталим е уприличен на

елен

, пуснат да ходи по волята си и да се развива, а "угодните думи" на Нефталим са благите думи на пророците, ораторите и поетите от Нефталимовото племе. Жена, която е вярна и мила на мъжа си, е уприличена на любезна кошута и мила сърна - Пр. 5:19. На

елен

и са уприличени и бързите, силни мъже - 2Цар. 22:34; Ав. 3:19. Сайгак. |

0 гласа
Библейски
Речник
елен