Библейски речник едем

Библейски речник - Избрете по първа буква:

едем

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
едем
Област в Азия, където е бил рая, "И насади Господ Бог рай (градина) в

Едем

на изток, и постави там човека, когото създаде" - Бит. 2:8. Ето описанието на

Едем

: "И река изхождаше из

Едем

да напоява рая; и от там се разделяше на четири глави. Името на едната Фисон" и пр. Тези неясни редове тълкувателите обясняват различно, но нито едно от техните тълкования не е задоволително, защото никой не може да каже с точност къде е бил

Едем

. Някои библейски тълкуватели предполагат, че

Едем

се е намирал в Армения, на запад от планината Арарат и 5000 крака над морето. Там, от един твърде тесен кръг извират четири големи реки - Ефрат и Тигър, които текат на юг, и се вливат в Персийския залив, Аракс, която тече на североизток в Каспийско море, и Фасис или Алис, която тече на северозапад и се влива в Черно море. Последната може да е била

Едем

ската река Фисон, а Аракс може да е била Гихон, защото и двете наименования означават едно и също - бързина. Тази възвишена страна, още хубава и плодородна, може да е била

Едем

ската земя, а в най-хубавата и част, на изток, може да се е намирала Райската градина.
Други библейски тълкуватели, обаче твърдят, че

Едем

е бил при реките Тигър и Ефрат, там където двете реки се съединяват, сто и двадесет мили на север от Персийския залив и където се влива потокът Улай от североизток. Тази страна, въпреки че се е променила с течение на няколко хиляди години, и сега даже свидетелствува за първоначалното си плодородие. Св. Писание ни казва, че след потопа Хусовите синове се населили в Сенаарското и поле - Бит. 10:8-10, 11:2. Понеже две от реките на

Едем

са познатите реки Тигър и Ефрат, вероятно е, че Райската градина се е намирала в едното или в другото от гореспоменатите места. Както и да е, от грехопадението насам никой изследовател не е могъл да открие къде е бил рая. Първите глави на Библията ни показват един рай, който изчезва пред очите ни, а последните откриват пред нас един много по-славен и дълговечен рай: "Блажени, които изпълняват неговите заповеди, за да имат власт над дървото на живота".

0 гласа
Библейски
Речник
едем