Библейски речник дякон

Библейски речник - Избрете по първа буква:

дякон

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
дякон
Първоначалното значение на тази дума е прислужник, помощник. От Деяния 6гл. научаваме, че в първите времена на християнството,

дякон

ите са били от голяма помощ за Христовите църкви; те са събирали волните пожертвования на вярващите, и после са раздавали милостиня на болни, вдовици, сирачета, и на всички страдалци, които са имали нужда от парично облекчение. От седемте

дякон

и, за които се говори в Деяния, Филип и Стефан виждаме и като проповедници на Евангелието. Качествата, които са изисквали от

дякон

ите са определени подробно в 1Тим. 3:8-12.

0 гласа
Библейски
Речник
дякон