Библейски речник дявол

Библейски речник - Избрете по първа буква:

дявол

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
дявол
Сатана, началникът на падналите ангели. Неговата главна цел е да разруши всичко, което е добро в света. Сатана, заедно с ангелите си, се старае с всичките си сили да заблуди човешките души, за да не прегърнат спасението чрез Исус Христос.

Дявол

означава клеветник или лъжеобвинител, но на еврейски Сатана значи враг. Сатана. Св. Писание му дава различни названия съгласни с характера му. Той се именува "Князът на този свят" - Йн. 12:31; "Князът на въздушната власт" - Еф. 2:2; "Богът на този свят" - 2Кор. 4:4; "Змеят, старовременната змия" - Отк. 20:2; "Лукавият" - 1Йн. 5:18; "Рикаещ лъв" - 1Пет. 5:8; "Човекоубиец", "Лъжец" - Йн. 8:44; "Веелзевул" - Мт. 12:24; "Велиал" - 2Кор. 6:15; "Клеветникът на нашите братя" - Отк. 12:10. Навсякъде е показано, че Сатана е пълен със злоба, ожесточение и лъст, и че мрази и Бога и човека. Той непрестанно и неуморно работи, с цел да разрушава човешките души, и употребява всякакви хитрости, като се старае да приспособява изкушенията си към характерите и обстоятелствата на хората. Той изкушава не само нечестивите, но и добрите хора, и постоянно поощрява ангелите си, да му помагат в разрушителната му дейност. Така, като че ли целия свят беше под неговата власт, но сега той и ангелите му са врагове разоръжени Христос ще смаже главата на змията, ще и отнеме властта, и ще я изпъди в адската пропаст, "приготвена за

дявол

а и за неговите ангели" - Мт. 25:41.

0 гласа
Библейски
Речник
дявол