Библейски речник дъга

Библейски речник - Избрете по първа буква:

дъга

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
дъга
Това красиво явление, се получава от пречупването на слънчевите лъчи, когато те преминават през дъждовните капки. Лъчите се разделят на призматични цветове, и след това се отразяват от облаците, които са срещу слънцето, в очите на зрителя. Не трябва да мислим, че

дъга

та е била непозната преди потопа, но Бог тогава я е поставил да служи като един радостен знак на неговия завет със земята, който завет е толкова постоянен както са естествените закони според които

дъга

та се образува.

0 гласа
Библейски
Речник
дъга
Последно търсено в речника