Библейски речник дума

Библейски речник - Избрете по първа буква:

дума

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
дума
Едно племе, и отечеството на Исмаиловите потомци в Арабия - Бит. 25:14; 1Лет. 1:30; Ис. 21:11. Без съмнение тя е същата земя, която арабите още наричат "Камениста

Дума

" и "Сирийска

Дума

", на границата между Арабската и Сирийската пустиня.

0 гласа
Библейски
Речник
дума