Библейски речник длъжник

Библейски речник - Избрете по първа буква:

длъжник

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
длъжник

Длъжник

е онзи, който се е обвързал по някакъв начин, и е останал отговорен или парично, или нравствено - Мт. 23:16; Рим. 1:14; Гал. 5:3. При евреите, ако някой

длъжник

не можел да изплати дълговете си, то му се взимали къщата и добитъка. Ако и тази мярка не е била успешна, то му взимали земята до годината на юбилея, и го отвеждали в робство, докато не си изплати дълговете, но най-много за шест години - Лев. 25:29-41; 4Цар. 4:1; Неем. 5:3-5.

0 гласа
Библейски
Речник
длъжник