Библейски речник ден

Библейски речник - Избрете по първа буква:

ден

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ден
Трябва да правим разлика между естествени и граждански дни. Естественият

ден

е времето, при което земята прави едно завъртане около оста си. Гражданският

ден

се определя от обичая на да

ден

народ. Евреите са започвали

ден

я от вечерта - Лев. 23:32. Нощ. Вавилонците при изгряването на слънцето, а съвременните образовани народи от полунощ. Свещените писатели, делят

ден

я на дванадесет часа. Шестият час винаги се свършва през годината по пладне, а дванадесетия е последния час преди залязването на слънцето. През лятото обаче, дневните часове са винаги по-дълги отколкото през зимата, а нощните часове са по-къси. Часове и Три.
Думата

ден

често се употребява за един неопределен период, и за времето на първото и второто пришествие на Исус Христос - Ис. 2:12; Ез. 13:5; Йн. 11:24; 1Сол. 5:2.

0 гласа
Библейски
Речник
ден