Библейски речник гущер

Библейски речник - Избрете по първа буква:

гущер

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
гущер
Студено-кръвно животно, което прилича на змията, но има четири крака.

Гущер

ите са разпространени в Сирия. Тяхната големина и видове са разнообразни. Някои живеят отчасти във вода, други по скалите в пустинята и между стари развалини.

Гущер

ите са нечисти според Левитския закон - Лев. 11:30.

0 гласа
Библейски
Речник
гущер