Библейски речник гургулица

Библейски речник - Избрете по първа буква:

гургулица

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
гургулица
Птица, по-малка от гълъба, която има мек и жаловит глас. Тя е прелетна птица - Ер. 8:7, която оставя Палестина, отлита за кратко време на юг и се връща отново на пролет - П.П. 2:12.

Гургулица

та е страхлива и живее в уединени места. Законът позволява на бедните да я принасят за всеизгаряне и принос за грях - Лев. 1:14, 5:7; Мт. 21:22, и в някои случаи за очистване - Лев. 12:6-8, 14:22; Чис. 6:10; Лк. 2:24. Преди даването на закона, Авраам принесъл заедно с другите животни

гургулица

и гълъбче, които не разсякъл, а другите жертви разсякъл - Бит. 15:9,10.

0 гласа
Библейски
Речник
гургулица