Библейски речник грънчар

Библейски речник - Избрете по първа буква:

грънчар

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
грънчар
За

грънчар

я се споменава в 1Лет. 4:23; Пс. 2:9; Зах. 11:13, и др. Той е човек, който прави грънци. Древни египетски картини изобразяват

грънчар

, който обработва омесена кал върху едно колело, което върти с крака си. Отстрани на него е нарисуван и съд пълен с вода, с която мокри калта. След завършването на съда, му залепвал дръжка и след като го оставял да поизсъхне го изпичал в пещ.

Грънчар

ската власт над глината, илюстрира суверенитета на Бога, който ни е направил от пръст и може да разполага с нас така, както намери за добре. Словото, което дойде към Еремия от Господа и каза: Стани та слез в къщата на

грънчар

я и там ще те направя да чуеш думите Ми. Тогава слязох в къщата на

грънчар

я; и, ето, той работеше на колелата си. И колкото пъти съдът, който правеше от глина, се разваляше в ръката на

грънчар

я, той пак го правеше на друг съд, както се видя угодно на

грънчар

я да го направи. Тогава Господното слово дойде към мене и рече: Доме Израилев, не мога ли да направя с вас както тоя

грънчар

? - казва Господ. Ето, както е глината в ръката на

грънчар

я,Така сте и вие, доме Израилев, в Моята ръка - Ер. 18:1-6. Но, о човече, ти кой си, що отговаряш против Бога? Направеното нещо ще рече ли на онзи, който го е направил: Защо си ме така направил? Или

грънчар

ят няма власт над глината, с част от същата буца да направи съд за почит, а с друга част съд за непочтена употреба ? - Рим. 9:20,21.

0 гласа
Библейски
Речник
грънчар