Библейски речник гръм

Библейски речник - Избрете по първа буква:

гръм

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
гръм

Гръм

отевиците и светкавиците проявяват Божия сила, и показват присъствието Му - Из. 19:16; 1Цар. 2:10, 12:17; Пс. 18:13. В Пс. 29:3-5,

гръм

отевицата е наречена поетично "Гласът Господен", "Гласът Господен е над водите; Бог на славата гърми: Господ гърми над големите води, Гласът Господен е силен; Гласът Господен е величествен. Гласът Господен троши кедри; Да! Господ троши ливанските кедри" и. т. н. и Йов 37:1-5; 40:9; Ер. 10:13. За пояснение на Пс. 29:9, "Гласът Господен прави да раждат кошутите", Мофат, като описва

гръм

отевиците в Южна Африка, казва че сърните (кошутите) бягат от страх, и че на сутринта след

гръм

отевиците туземците виждали на различни места да се разхождат малки сърнички.

0 гласа
Библейски
Речник
гръм
Последно търсено в речника