Библейски речник гриф

Библейски речник - Избрете по първа буква:

гриф

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
гриф
Вероятно "Осифраж" - косто-трошител, на еврейски "Перес" - трошител. Нечиста птица от рода на орлите - Лев. 11:13, Вт. 14:12. Планинска птица като орелопиляка от Алпите, който троши костите на дивите кози, които лови по стръмнините.

0 гласа
Библейски
Речник
гриф
Последно търсено в речника