Библейски речник гарван

Библейски речник - Избрете по първа буква:

гарван

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
гарван
Споменат в Бит. 8:7 и Лев. 11:15. Голяма черна птица, която се храни с мърша. Първо изкълвава очите на мъртвото тяло - Пр. 30:17.

Гарван

а изпъжда пилетата си щом те станат способни да се хранят сами - Йов 38:41; Пс. 147:9. Илия е хранен от враните - 3Цар. 17:6.

0 гласа
Библейски
Речник
гарван
Последно търсено в речника