Библейски речник вяра

Библейски речник - Избрете по първа буква:

вяра

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
вяра

Вяра

та е възприемането от ума на една предполагаема истина. Християнската

вяра

е възприемането от ума, на истинността на божественото откровение, и на ученията, които то изявява на света. Християнската

вяра

може да е просто историческа, без да произвежда някакво действие върху живота на хората; в такъв случай тя е мъртва

вяра

, такава каквато имат и бесовете. Една жива или спасителна

вяра

не само вярва, че великите учения на християнството са истинни, но ги приема от сърце и душа, и така произвежда искрена покорност на Божията воля.

Вяра

та в Христос е благодат от Святия Дух, чрез силата, на който ние приемаме Христос за Спасител, Пророк, Свещеник и Цар, и Го обикваме и Му се покоряваме. Живата

вяра

в Христос е единственото средство за спасение, което ни се дава даром. Без жива

вяра

няма прощение на греховете и святост в живота. Онези, които се оправдават чрез

вяра

ще живеят с

вяра

- Мк. 16:16; Йн. 3:15,16; Д.А. 16:31; 1Йн. 5:10.
Чрез истинската

вяра

християнина побеждава света, плътта, дявола и получава венеца на правдата - 2Тим. 4:7,8. В старо време със силата на

вяра

та благочестивите хора са правели големи чудеса - Евр. 11гл; Д.А. 14:9; 1Кор. 13:2; Мт. 17:20; Мк. 9:23, 11:23,24.

0 гласа
Библейски
Речник
вяра