Библейски речник върба

Библейски речник - Избрете по първа буква:

върба

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
върба
Добре познато дърво, което расте предимно по блатистите места - Йов 40:22; Ис. 44:4. Листата му приличат много на маслинените. Бог заповядал на евреите да вземат клонки от най-красивите дървета, особено от речните върби, и да ги държат в ръцете си пред Господа, в знак на веселие, по време на празника на шатрите - Лев. 23:40. "Плачещата

върба

", известна поради връзката и с плача на пленените евреи, била разпространена във Вавилония, и се наричала "Вавилонска

върба

". "Потокът на върбите" - Ис. 15:7, който се намирал при южните предели на Моав, се вливал в югоизточната част на Мъртво море.

0 гласа
Библейски
Речник
върба