Библейски речник въздух

Библейски речник - Избрете по първа буква:

въздух

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
въздух

Въздух

ът или атмосферата, която се намира около земята се обозначава често от думата небе; така "небесните птици", значи "въздушните птици". "Бия

въздух

а" и "говоря на вятъра" - 1Кор. 9:26, 14:9, са изрази употребявани в повечето езици, и означават да говоря или да върша нещо без разсъждение или разум, или пък безсмислено. "Въздушна власт" в Еф. 2:2, вероятно значи властта на бесовете.

0 гласа
Библейски
Речник
въздух