Библейски речник вуз

Библейски речник - Избрете по първа буква:

вуз

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
вуз
Син на Нахор и Мелха; прадядо на

Вуз

ците, които живеели в Месопотамия, и след това може би в Пустинна Арабия - Бит. 22:21; Йов 32:2; Ер. 25:23.

0 гласа
Библейски
Речник
вуз