Библейски речник вселена

Библейски речник - Избрете по първа буква:

вселена

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
вселена
Цялата земя - 1Цар. 2:8. Някъде

вселена

означава страна, особено Римската Империя, или Юдея и околността и - Лк. 2:1, 4:5; Д.А. 11:28.

0 гласа
Библейски
Речник
вселена