Библейски речник врабче

Библейски речник - Избрете по първа буква:

врабче

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
врабче
Една добре известна птица, която се среща в Европа, Азия и Африка, и обича многолюдните места. Тя гради гнездата си, най-вече под стрехите, храни се със семена, овощя и насекоми. Снася пет или шест яйца, с пепеляв цвят и кафяви петна. Еврейското име ципор включва и други птици, които се хранят с жито и насекоми, и които са причислени към рода на чистите - Лев. 14:4.

Врабче

то в Пс. 102:7, вероятно е поставено вместо дрозд (една птица, която се отличава с самотното си живеене по къщите, и по топлото и жаловито цвърчене).

Врабче

то има малка стойност, и затова ще дадем хубаво пояснение за Божието провидение ако кажем, че Бог бди даже над падането на

врабче

тата - Мт. 10:29. Тези птици са изобилвали в Ерусалим.

0 гласа
Библейски
Речник
врабче