Библейски речник верен

Библейски речник - Избрете по първа буква:

верен

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
верен
На много места в Библията прилагателното

верен

означава вярващ. Така например в Гал. 3:9 е писано, че вярващите ще се благословят заедно с Авраам, поради голямата му и твърда вяра в Бога. В Св. Писание това название се дава на истинските християни, за да покаже не само спасителната им вяра в Христос, но и християнския им характер - Д.А. 16:15; 1Пет. 5:12; 1Кор. 4:17; Еф. 6:21; Кол. 4:9.

0 гласа
Библейски
Речник
верен