Библейски речник було

Библейски речник - Избрете по първа буква:

було

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
було
Една връхна дреха, която се носи от Източните жени, с която се крият от погледа на всички хора, освен от мъжете си и най-близките си роднини. Когато една египтянка се завари разбулена, тя бързо покрива лицето си с

було

то, и извиква нещо като: "О, нещастна аз!". Да вдигнеш или махнеш

було

то на една източна жена, е голямо унижение и срам за нея - Бит. 24:65; П.П. 5:7; 1Кор. 11:5,10.

Було

то не винаги се е носило. Сара, Аврамовата жена, и Ревека и приятелките й, при кладенеца не са носили була - Бит. 12:14,15; 24:16. Сравни също и Бит. 38:14,15; Пр. 7:13. Авимелех.
Има различни видове була. Онези, които се носят в Сирия и Египет могат да се разделят на два вида; едните са големи и дебели, а другите малки и по-леки. Обикновеното

було

, което се носи в дома се прави от тънък плат, и се закача за главата и пада отзад до краката. Подобно на първото, друго се закача отпред на главата, като закрива част от лицето.

Було

то, което се носи навън представлява голяма мантия от черна коприна, лен или друг материал, достатъчно широка, за да покрие цялата жена, освен очите й - П.П. 4:9. Такова беше

було

то, което носи Рут - Рут 3:15. Много жени носят само такива покривала. Гръцката дума evxousi,a (ексусиа), преведена "белег на власт" в 1Кор. 11:10, може да означава

було

, което се е носило от жената, като знак за нейното подчинение на мъжа си.

0 гласа
Библейски
Речник
було