Библейски речник бреме

Библейски речник - Избрете по първа буква:

бреме

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
бреме
Товар или тегота върху тялото или душата. Често се употребява в преносен смисъл, за да означи скърби или грехове - Пс. 38:4, 55:22; Гал. 6:2, служби под закона - Мт. 23:4, чиновнически отговорности - Из. 18:22; Вт. 1:12, и особено пророчески послания, но не винаги със заплашителен вид - Ис. 19:1. В последния смисъл, Еврейската дума може да се преведе "пророкуване", "божествено изявление", или "пророчество" - Пр. 30:1, 31:1.

0 гласа
Библейски
Речник
бреме