Библейски речник брат

Библейски речник - Избрете по първа буква:

брат

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
брат
В Писанието думата

брат

, означава синът на същите родители, или пък на същия баща или майка - Мт. 10:2; Лк. 6:14,

брат

овчед или близък роднина - Бит. 13:8, 14:16; Йн. 7:3; Д.А. 1:14, един от същия род или земя - Мт. 5:23, 7:3, любим - 2Цар. 1:26, или християни като Божии синове - Д.А. 9:30, 11:29. В Мт. 12:46-50, 13:55,56; Мк. 3:31-35, споменаването на Христовите

брат

я заедно с майка му и сестрите му, ни говори, че те са били деца на Йосиф и Мария, по-малки от Исус. Но, това не е абсолютно вярно, защото вероятно Йосиф, Яков и Юда в Мт. 13:55, са били

брат

овчеди на Христос, за което се споменава в Мт. 27:56; Лк. 6:15,16; Йн. 19:25, понеже Клеопа и Алфей вероятно са имена, произлизащи от Сирийското Халфа.

0 гласа
Библейски
Речник
брат