Библейски речник брада

Библейски речник - Избрете по първа буква:

брада

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
брада
Евреите считали тънката и рядка

брада

за голямо безобразие, докато дългата, гъста и развяваща се

брада

се почитала като най-благородното украшение на личната хубост и достойнството. Честта на един човек зависела много от

брада

та му. Да се докачи

брада

та на някого, словом или делом било най-голямото оскърбление; да се хване с уважение с дясната ръка и да се поздрави с целувка, било начин на изразяване на висока почест и любов, позволени само на най-близки приятели. Да се пренебрегне

брада

та някому, да се скубе или да се обръсне, било израз на най-дълбока скръб - Езд. 9:3; Ис. 15:2; Ер. 41:5, 48:37, докато лишаването от нея било знак на раболепство и на безчестие. Мнозина биха предпочели смърт пред такова едно лишение. Много стихове от Писанието изясняват тези неща: като голямата обида нанесена на Давидовите посланици - 2Цар. 10:4-14, острото негодувание на Неемия - Неем. 13:25, начинът, по който престорената лудост на Давид бе изразена - 1Цар. 21:13, и скръбта на Мемфивостей - 2Цар. 19:24, предателството на Йоав - 2Цар. 20:9, и може би на Юда. Има много други стихове в пророците - Ис. 7:20, 50:6; Ез. 5:1-5.

0 гласа
Библейски
Речник
брада