Библейски речник благодат

Библейски речник - Избрете по първа буква:

благодат

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
благодат
Божествената

благодат

е любовта и милостта, които даром и незаслужено Бог дава на грешните в спасението им чрез Исус Христос - Йн. 1:17, 3:16; Рим. 3:24-26. Хората чрез Бога намират опрощение на греховете си само по

благодат

, чрез изкупителната кръв на Господ Исус Христос.
Божията

благодат

е източникът, от който идва цялото спасение - Рим. 11:6; 2Тим. 1:9.

Благодат

та на нашия Господ Исус Христос, и тази на Святия Дух са неотменими части на

благодат

та на Отец.

Благодат

та на хората, или истинната святост - 2Пет. 3:18, са капки от изворът на божествената

благодат

.

0 гласа
Библейски
Речник
благодат
Последно търсено в речника