Библейски речник бич

Библейски речник - Избрете по първа буква:

бич

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
бич
Наказанието с

бич

, е било обикновено между евреите. Самият Спасител е бил подложен на тези варварски и позорни мъки - Йн. 19:1. Мойсей пише във Второзаконие - Вт. 25:1-3, че ударите с камшик не трябва да надвишават четирдесет. По-късно с цел евреите да не се увличат да удрят повече от четиридесет пъти, установили тридесет и девет удара или тридесет удара с тривървест

бич

. Апостол Павел във 2Кор. 11:24, ни известява, че по различни времена евреите са го удряли с камшик пет пъти по тридесет и девет удара, а в следващия стих споменава, че наказанието с тояга е било различно от наказанието с

бич

, тъй като в 25 стих казва "три пъти бях бит с тояги". Няма съмнение, че наказанието с тояга се е прилагало по заповед на Римските чиновници. Павел, като Римски гражданин не е трябвало да бъде наказван по този начин, защото според Римския закон наказанието с тояги се е прилагало само към роби и странници. Д.А. 16:22,37, 22:25-29.

0 гласа
Библейски
Речник
бич