Библейски речник безумен

Библейски речник - Избрете по първа буква:

безумен

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
безумен
В Св. Писание думата е описание на човек, който не мисли и не постъпва мъдро, т.е. не върви по Божиите заповеди и наставления, които се основават на Божията премъдрост. Следователно "

безумен

" е нечестивец, неприятел или такъв, който не се съобразява с Божието Слово - Пс. 14:1; Пр. 19:1. Думата безумие се употребява вместо нечестие - 2Цар. 13:12,13; Пс. 38:5, безумни похоти вместо нечестиви похоти, и пр.

Безумен

разговор и безумни въпроси са празни и безполезни приказки - 2Тим. 2:23.

0 гласа
Библейски
Речник
безумен