Библейски речник архангел

Библейски речник - Избрете по първа буква:

архангел

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
архангел
Тази дума е употребена само два пъти в Библията - 1Сол. 4:16 и Юда 9ст. В последния стих, тя се отдава на Михаил, който в Данаил - Дан. 10:13,21; 12:1, се казва, че е имал особена грижа към Еврейския народ и в Откровение - Отк. 12:7-9, като предводител на ангелска войска. Чинът и службата, които се отдават на Михаил са превъзнесени до такава степен, че мнозина мислят, че под това име трябва да се разбира Месия.

0 гласа
Библейски
Речник
архангел