Библейски речник антихрист

Библейски речник - Избрете по първа буква:

антихрист

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
антихрист
Означава противник на Христос. В този смисъл Йоан казва, че е имало още в неговото време много

антихрист

и, които имали

антихрист

ов дух, сир. неверници, еретици и гонители - 1Йн. 2:18, 4:3. Те се познавали по това, че отричали Отца и Сина, а също отричали и Христовото идване в плът - 1Йн. 2:22, 4:3. Явно е, че апостолите и първите християни, са очаквали някой голям

антихрист

, който ще предшествува второто идване на нашия Господ, и когото Павел нарича: "Човекът на греха, син на погибелта" - 2Сол. 2:3. Йоан се основава на този стих в 1Йн. 2:18. Някои добри тълкуватели са на мнение, че

антихрист

означава една група хора, която се подновява от време на време, с цел да се противи на Христос, която Той ще погуби - Отк. 11,13,17гл..

0 гласа
Библейски
Речник
антихрист